MarketPlace
MarketPlace

Pulsen

  • Nils Jakobsonsgatan 5
  • Borås
  • Sverige
  • Tel 033-17 18 00
  • Besök hemsida
Wigar
Wigar Bartholdsson
Grundare och ägare
Andreas
Andreas Hallgren
Marknadsansvarig
Tel 033-17 18 05
Jonus
Jonus Bartholdson
tf VD, Pulsen AB

Om vårt företag

Pulsenkoncernen har fler än 1000 anställda och omsätter över 2,3 miljarder kronor. Företaget har varit familjeägt allt sedan starten 1964 och har en stark tradition av expansion genom långsiktighet. Detta har resulterat i mångåriga kundrelationer, inte minst med landets kommuner och expansiva distanshandelsföretag.

Pulsenkoncernen har sin grund inom IT, men består idag av tio olika verksamheter: de fyra IT-bolagen Pulsen Integration, Pulsen Omsorg, Pulsen Production och Pulsen Retail, samt Pedab Group, Pulsen Fastighet med Pulsen konferens och Restaurang Astern som viktiga delar, Releasy, Hjältevadshus, 21 Grams och Pulsen kapitalförvaltning. Pulsen AB är koncernmoder och styrelsens säte är i Borås.